Kretsstyrets referater kan finnes i PDF-format ved å trykke på det møtet du ønsker å se referatet ifra. Du vil da sendes til dropbox. Alle referatene kan også finnes her.

17. februar

08. april

25. mai

14. september

Kommende møter

28.september, fellesmøte m/NSF

26. oktober, Marianne ordner